Uvjeti korištenja

UVJETI POSLOVANJA

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošaca (N.N.79/2007), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu, od Clanka 36. do Clanka 55.

Kupac:
Kupac je svaka pravna i fizicka osoba koja izvrši narudžbu i placanje putem telefona, e-maila ili u internet trgovini enormis.hr.
Prodavatelj:
Prodavatelj je tvrtka Enormis d.o.o., Maksimirska 129/1, Zagreb HR-10000

Cijene:
Sve cijene prikazane u web trgovini enormis.hr izražene su u HRK i sadrže PDV 25%.

Pri plaćanju na našoj web trgovini možete koristiti CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.
CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Fotografije, cijene i opisi:
Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvodaca/dobavljaca ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identicni. Djelatnici web trgovine enormis.hr nastoje što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u cijenama, opisu i fotografiji proizvoda. Cijene, uvjeti placanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili placanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave!

Ugovor / ponuda:
Ugovor odnosno ponuda za traženi artikl sadrži sljedece podatke:
* imenu, tvrtki ili nazivu, maticnom broju i sjedištu trgovca ili osobe kojoj potrošac može iznijeti svoje prigovore,
* proizvodu ili usluzi koji se nude te njihovu nazivu,
* glavnim svojstvima proizvoda ili usluge,
* cijeni proizvoda ili usluge, ukljucujuci sva porezna i druga davanja,
* troškovima dostave proizvoda,
* nacinu placanja te nacinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge,
* uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova),
* jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu,
* pravu potrošaca na raskid ugovora iz clanka 45. ovoga Zakona i roku za raskid,
* situacijama u kojima je iskljuceno pravo potrošaca na raskid ugovora,
* troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaracunava po osnovnoj tarifi,
* razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede

Nemogucnost sklapanja ugovora:
Sukladno clanku 43. Zakona o zaštiti potrošaca, ugovor u ime i za racun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomicno poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Servisni uvjeti:
Uvoznik garantira da ce proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u garantnom roku pravilno funkcionirati. Servisna mreža zastupnika proizvodaca se obavezuje da ce na vaš zahtjev podnesen u garantnom roku o vlastitom trošku otkloniti u svojim (ili ugovornim servisnim prostorijama) sve kvarove i tehnicke nedostatke proizvoda koji su nastali pri normalnoj uporabi u vremenu na koje se odnosi garancija.
Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da ce proizvod zamijeniti novim (ili vratiti novac), u dogovoru sa prodavateljem.
Zastupnik je obavezan osigurati servis i rezervne dijelove i nakon isteka garantnog roka, ukupno do 7 godina od datuma kupovine. Garancija pocinje danom kupovine.

Jamstvo:
Jamstvo imaju svi elektricni uredaji i el. rezervni dijelovi ako su ugradeni u ovlaštenom servisu. Jamstveni list je sastavni dio isporuke uz naruceni proizvod kupcu. Kupac je dužan cuvati jamstveni list i racun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Racun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.

Otkazivanje ugovora:
Kupac može otkazati narudžbu, ne navodeci za to razlog u roku od osam (8) dana. Rok otkazivanja narudžbe pocinje teci od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju narudžbe pismenim putem. Narudžba se smatra otkazanom kada prodavatelj primi pismenu obavijest. U slucaju otkazivanja narudžbe kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod prodavatelju. Artikli koje vracate moraju biti kompletni, u originalnoj ambalaži sa svim pripadajucim neoštecenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Proizvodi koji služe za cišcenje i pranje (usisavac , loptica za pranje i sl.) i koji su korišteni ne mogu se vratiti.
Pravo na raskid ugovora kupac ima shodno zakonu o zaštiti potrošaca, clanak 45; pravo na raskid ugovora sklopljenih na daljinu.
* svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošac može, ne navodeci za to razlog, raskinuti u roku od sedam dana.
* u slucaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga clanka pocinje teci od dana kada je potrošac primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošacu bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz clanka 44. ovoga Zakona.
* u slucaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga clanka pocinje teci od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošacu nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplacenih sredstva u roku od 30 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora uvecan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski racun.

Iskljucenje prava na raskid ugovora:
Potrošac nema pravo na raskid na temelju clanka 48. Zakona o zaštiti potrošaca ako je rijec o ugovoru:

* o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izricit pristanak potrošaca, zapocelo prije isteka roka u kojem je potrošac imao pravo tražiti raskid ugovora,
* o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge cija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu, * o prodaji proizvoda izradenog na temelju potrošaceve specifikacije, proizvoda izradenog iskljucivo za potrošaca ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vracen ili je podložan brzom propadanju,
* o prodaji audio ili videozapisa te racunalnih programa koje je potrošac otpakirao,
* o prodaji novina, periodicnih publikacija i magazina,
* o igrama na srecu.

Rok isporuke:
Internet trgovina enormis.hr zapocinje proces organiziranja dostave proizvoda nakon što kupac u potpunosti dovrši narucivanje i kupnju proizvoda.
Dostava se plaća na iznose do 1 000,00 KN + PDV. Proizvode koje imamo na stanju dostavljamo unutar 2-4 dana, dok prosječno vrijeme isporuke za nelagerske artikle iznosi 14 dana. Subote i nedjelje ne racunaju se u rok dostave. U slucaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni proizvodi, ošteceni proizvodi u dostavi u distribucijskom centru partnera koje je isti vratio web trgovini enormis.hr bez isporuke kupcu i sl.) enormis.hr ne preuzima odgovornost na >>prvi rizik<< i obvezuje se poslati zamjenski proizvod u najkracem roku.

Nemogucnost isporuke od strane prodavatelja:
U slucaju nemogucnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što narucenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguce naruciti od dobavljaca, prodavatelj ce pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluci li se potrošac otkazati narudžbu prodavatelj ce kupcu vratiti uplacen novac što je prije moguce, a najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje uvecano za propisanu kamatnu stopu.

Kada kupac izvrši plaćanje karticom putem interneta, njegova kartica se ne tereti do isporuke robe. U slučaju otkazivanja narudžbe u roku od sedam dana nakon isporuke prodavatelj će izvršiti storniranje placanja kod karticne kuce koja je izdala karticu. Karticna placanja koja nisu naplacena u roku od 30 dana od kupovine, sustav automatski otkazuje i šalje obavijest kupcu.

Način plaćanja:
Narucene proizvode i usluge Kupac može platiti na jedan od sljedecih nacina:

1. pouzecem odnosno gotovinom prilikom preuzimanja
2. uplatom u pošti, banci, FINI ili internet bankarstvom
3. virmanskom uplatom
4. kreditnim karticama: American Express, MasterCard, Maestro, Diners, Visa, Discover korištenjem CorvusPay

* CorvusPay plaćanje – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

* * Nakon ispravno popunjenog formulara Prodavatelj Kupcu dostavlja ponudu na e-mail adresu koju je Kupac definirao prilikom registracije.
* * U slucaju uplate na prodajnom mjestu, narucene artikle nije moguce podici odmah po uplati vec za njih vrijede standardni rokovi isporuke.
* * Ponuda koju Kupac namjerava platiti ne smije biti starija od 2 radna dana, jer u tom slucaju Prodavatelj ne može garantirati stanje skladišta i dobavljivost narucenih artikala. Ako je ponuda ipak starija od 2 radna dana, prije uplate molimo kontaktirajte naše djelatnike iz prodaje kako bi provjerili raspoloživost artikala. Svi podaci potrebni za realizaciju ponude (uplatu) nalaze se na ponudi koju Prodavatelj šalje Kupcu.

* * Istaknute cijene su s uracunatim PDV-om.

* Za sve dodatne informacije o nacinima placanja, molimo kontaktirajte naše djelatnike iz prodaje.

Sigurnost placanja:

Sigurnost kupovine na internetu jako je bitna, stoga smo zaštitili prijenos vaših podataka za registraciju sigurnom SSL vezom.

Procesiranje kartica događa se kod provjerenih IPG-ova CorvusPay-a i PayPal-a. CorvusPay i PayPal zadovoljavaju najviše standarde zaštite vaših kartičnih podataka. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Više na: Sigurnost plaćanja

Dostava:
Internet trgovina enormis.hr u suradnji s dostavnim službama vrši dostavu na cijelom podrucju Republike Hrvatske.

* Kako bi osigurali kvalitetniju komunikaciju izmedu Kupca i dostavljaca, djelatnici Internet trgovine dostavnim službama dostavljaju i broj telefona Kupca navedenog prilikom registracije.
* Ako Kupac želi dostavu nekom drugom dostavnom službom, dužan je o tome obavijestiti enormis.hr odmah po izvršenoj narudžbi. U tom slucaju Kupac sam kontaktira dostavnu službu i s njima dogovara detalje dostave. Dostava proizvoda se vrši do ulaza u stambeni objekt Kupca.
* Naruceni proizvodi pakiraju se na nacin da tijekom uobicajene manipulacije ne budu ošteceni. *Prilikom preuzimanja Kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slucaju oštecenja odmah reklamirati proizvod dostavljacu (djelatniku tvrtke koja vrši dostavu).
* Prodavatelj se odrice svake odgovornosti u vezi oštecenja koja mogu nastati tijekom dostave. *Ako Kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u ocekivanom vremenu, Kupac ima pravo o tome obavijestiti Prodavatelja kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.
* Ako Kupac odbije primiti ispravnu i neoštecenu robu koju je narucio, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Zamjena proizvoda:
Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod u roku 15 dana od dana primitka na adresu dostave. Web trgovina enormis.hr obvezuje se reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom slicnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštecenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima (daljinski upravljac, ispravljac, upute, baterije, ..). Proizvodi s vidljivim oštecenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su ošteceni zbog nestrucnog prikljucivanja ili neprikladne upotrebe, strujnog udara i proizvode bez originalne ambalaže nije moguce zamijeniti. Nakon isteka roka od 15 dana, reklamacija i popravak moguc je u ovlaštenom servisu. Popis ovlaštenih servisera sastavni je dio jamstvenih uvjeta koji se dostavljaju kupcu.

Rješavanje sporova:
Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat ce riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

Kontakti:
Enormis d.o.o.
OIB: 14605617377
Maksimirska 129/1
Zagreb HR-10000
info@enormis.hr

Kupnjom proizvoda kupac prihvaca uvjete poslovanja!

Hvala na posjeti :)
ostanimo u kontaktu!

Obaviještavat ćemo vas o akcijama, novostima i popustima u našoj web trgovini.

Hvala Vam što ste se upisali na newsletter listu!

Dogodila se greška.